Ondokuz Mayıs Üniversitesi Omü T1 Blok Üzeri Yoğun Bakım Çelik Karkas Ve Kısmi İnşaat İşleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Omü T1 Blok Üzeri Yoğun Bakım Çelik Karkas Ve Kısmi İnşaat İşleri

2019 Yılında Başladığımız ve TamamlananOndokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Omü T1 Blok Üzeri Yoğun Bakım Çelik Karkas Ve Kısmi İnşaat İşleri